• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری همایش" بررسی فرصت های نهان رشد در بازار متلاطم " 1397/10/10

همایش با عنوان" بررسی فرصت های نهان رشد در بازار متلاطم" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و کار آفرین ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " قانون حسابداری مالیات بر ارزش افزوده " 1397/9/29

سمینار آموزشی" قانون حسابداری مالیات بر ارزش افزوده "  با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "آشنایی باآیین دادرسی مالیاتی " 1397/9/29

سمینار آموزشی " آشنایی با آیین دادرسی مالیاتی" با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی ویژه تشکل های اقتصادی" 1397/9/5

سمینار آموزشی" آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی ویژه تشکل های اقتصادی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

سمینار آموزشی" فن بیان و آیین سخنوری در بازاریابی " 1397/9/5

سمینار آموزشی" فن بیان و آیین سخنوری در بازاریابی "   با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار " مدیریت و حفظ ارتباط با مشتریان در شرایط رکود " 1397/8/29

سمینار آموزشی" مدیریت و حفظ ارتباط با مشتریان در شرایط رکود " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار " شبکه سازی فروش و صادرات " 1397/8/29

سمینار آموزشی" شبکه سازی فروش و صادرات " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزش "آ شنایی با ابزار های دیجیتال بیت کوین" 1397/8/29

سمینار آموزشی" آشنایی با ابزارهای دیجیتال بیت کوین" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "مقررات اصلی صادرات و واردات " 1397/7/8

سمینار آموزشی" مقررات اصلی صادرات و واردات " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

دوره تخصصی مکالمات و مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 1397/7/1

 آکادمی زبان چاوش ، دوره تخصصی مکالمات و  مکاتبات بازرگانی  به زبان انگلیسی با  همکاری واحد آموزش اتاق بازرگانی البرز  برگزار کرد.