• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری سمینار آموزشی اصول سرپرستی 1396/5/4

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " اصول سرپرستی" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد

برگزاری سمینار آموزشی " بازاریابی و استراتژی بازار" 1396/4/13

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " بازاریابی و استراتژی بازار" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار تنظیم اظهارنامه مالیاتی(اصناف) 1396/3/29

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان اظهارنامه مالیاتی (اصناف) با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری همایش مزایایی استفاده از انرژی خورشیدی در اتاق بازرگانی البرز 1396/2/20

همایش استفاده از انرژی خورشیدی با همکاری انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران (استان البرز) برگزار شد.

برگزاری سمینار " روابط کار و امور قراردادها " 1396/2/6

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " روابط کار و امور قراردادها "با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و غیر عمرانی در آیینه قوانین 1395/12/8

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان "حق بیمه قراردادهای پیمانکاری وغیرعمرانی در آیینه قوانین"با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "مبانی بازاریابی صادراتی" 1395/12/8

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان "مبانی بازاریابی صادراتی "با حضورجمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "مدیریت موثر جلسات در تشکل های اقتصادی" 1395/11/19

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان "مدیریت موثر جلسات در تشکل های اقتصادی"با حضورجمعی از  اعضای اتحادیه ها، انجمن ها و اصناف استان برگزار شد.

کارگاه آموزشی بازار مشترک ایران و آلمان در صنعت پلاستیک 1395/11/16

کارگاه آموزشی "بازار ایران و آلمان در صنعت پلاستیک" با حضور مدیران شرکت از واحد های منابع انسانی، آموزش، اداری و مدیران مالی برگزار شد.

برگزاری سمینار تجاری " مدیریت عضویت در تشکل های اقتصادی " 1395/11/4

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان " مدیریت عضویت در تشکل های اقتصادی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.