• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری سمینار " نکات حقوقی قراردادهای تجاری " 1397/3/3

سمینار آموزشی " مصادیق گمرکی و نحوه برخورد گمرک با آن "با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی رشد روز افزون کسب و کار در ایران، فرصت ها و تهدید ها 1397/3/2

کارگاه آموزشی رشد روز افزون کسب و کار در ایران، فرصت ها و تهدید ها  با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " مصادیق تخلفات امورگمرکی و نحوه برخورد گمرک با آن" 1397/2/26

سمینار آموزشی " مصادیق گمرکی و نحوه برخورد گمرک با آن "با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی تکنیک های فروش 1397/1/29

سمینار آموزشی با عنوان"  تکنیک های فروش " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

سمینار آموزشی " سامانه تجارت فرامرزی و قوانین مرتبط با آن" 1396/12/23

سمینار آموزشی با عنوان " سامانه تجارت فرامرزی و قوانین مرتبط با آن " با حضور جمعی از تجار ، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

سمینار آموزشی " تهیه صورت حساب های مالی و بستن حساب ها " 1396/11/24

سمینار آموزشی با عنوان" تهیه صورت حساب های مالی و بستن حساب ها " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

سمینار آموزشی"دوره تدوین طرح کسب و کار" برگزار شد 1396/11/11

سمینار آموزشی با عنوان" دوره تدوین طرح کسب و کار " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی لابی گری در تشکل های اقتصادی 1396/9/13

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " لابی گری در تشکل های اقتصادی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " مدیریت تشریفات با رویکرد میزبانی از هیات تجاری" 1396/9/13

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان " مدیریت تشریفات با رویکرد میزبانی از هیات تجاری" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با قوانین امور گمرکی ویژه آزمون کارگزاری گمرک " 1396/8/29

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " آشنایی با قوانین امور گمرکی ویژه آزمون کارگزاری گمرک " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.