• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمینار آموزشی " تهیه صورت حساب های مالی و بستن حساب ها " 1396/11/24

سمینار آموزشی با عنوان" تهیه صورت حساب های مالی و بستن حساب ها " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

سمینار آموزشی"دوره تدوین طرح کسب و کار" برگزار شد 1396/11/11

سمینار آموزشی با عنوان" دوره تدوین طرح کسب و کار " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی لابی گری در تشکل های اقتصادی 1396/9/13

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " لابی گری در تشکل های اقتصادی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " مدیریت تشریفات با رویکرد میزبانی از هیات تجاری" 1396/9/13

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان " مدیریت تشریفات با رویکرد میزبانی از هیات تجاری" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با قوانین امور گمرکی ویژه آزمون کارگزاری گمرک " 1396/8/29

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " آشنایی با قوانین امور گمرکی ویژه آزمون کارگزاری گمرک " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار " بسته بندی کالا در فرآیند بازاریابی " 1396/8/20

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " بسته بندی کالا در فرآیند بازاریابی "  با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی" 1396/8/3

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی" بیمه های اموال و بازرگانی " 1396/8/2

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان " بیمه های اموال و بازرگانی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " تکنیک های فروش از طریق ارتباطات تلفنی " 1396/7/25

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان "تکنیک های فروش از طریق ارتباطات تلفنی "  با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " آموزش تجاری به زبان آلمانی" 1396/7/25

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " آموزش تجاری به زبان آلمانی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.