• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با سامانه ثبت سفارش و سامانه مبادلات ارزی نیما" 1397/5/13

سمینار آموزشی" آشنایی با سامانه ثبت سفارش و سامانه مبادلات ارزی نیما" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

نشست " گفت وگو با جوانان کار آفرین " برگزار شد 1397/4/21

نشستی  با عنوان"  گفتگو با جوانان کار آفرین" با حضور گروهی از جوانان با استعداد  و کار آفرین در اتاق بازرگانی البرز به زبان انگلیسی برگزار شد.

برگزاری سمینار" آشنایی با سامانه جامع امور گمرکی EPL " 1397/4/20

سمینار آموزشی " آشنایی با سامانه جامع امور گمرکی EPL "  با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار" قیمت تمام شده کالا " 1397/4/6

سمینار آموزشی  قیمت تمام شده کالا "با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی از ایده تا اجرا در طراحی لباس 1397/4/6

سمینار آموزشی "از ایده تا اجرا در طراحی لباس" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد

برگزاری سمینار " نکات حقوقی قراردادهای تجاری " 1397/3/3

سمینار آموزشی " مصادیق گمرکی و نحوه برخورد گمرک با آن "با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی رشد روز افزون کسب و کار در ایران، فرصت ها و تهدید ها 1397/3/2

کارگاه آموزشی رشد روز افزون کسب و کار در ایران، فرصت ها و تهدید ها  با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " مصادیق تخلفات امورگمرکی و نحوه برخورد گمرک با آن" 1397/2/26

سمینار آموزشی " مصادیق گمرکی و نحوه برخورد گمرک با آن "با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی تکنیک های فروش 1397/1/29

سمینار آموزشی با عنوان"  تکنیک های فروش " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

سمینار آموزشی " سامانه تجارت فرامرزی و قوانین مرتبط با آن" 1396/12/23

سمینار آموزشی با عنوان " سامانه تجارت فرامرزی و قوانین مرتبط با آن " با حضور جمعی از تجار ، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.