• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری سمینار آموزشی " مهارت های امور گمرکی و ترخیص کالا " 1396/5/23

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " مهارت های امور گمرکی و ترخیص کالا " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری ایران و قزاقستان برگزار شد 1396/6/29

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری با قزاقستان  با حضور رایزن اقتصادی ایران در قزاقستان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

برگزاری سمینار مبارزه با پولشویی 1396/6/25

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " مبارزه با پولشویی" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری ایران و قاره افریقا 1396/6/25

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری با قاره افریقا با حضور کارشناس ارشد بازرگانی قاره افریقا و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری ایران و عمان برگزار شد 1396/6/14

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری با عمان با حضور رایزن اقتصادی ایران در عمان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "هوش مالی " 1396/6/14

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " هوش مالی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد

تامین نیروی آینده بخش تولید اصلاح نظام آموزشی را طلب می کند 1396/6/1

رییس اتاق بازرگانی استان البرز موفقیت در اجرای اقتصاد مقاومتی را مستلزم چاره اندیشی دولت برای تربیت نیروهای کارآمدی عنوان کرد که در آینده بتوانند درگردش چرخ اقتصاد کشور مشارکت فعال داشته باشد. 

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری ایران و افغانستان برگزار شد 1396/6/1

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری با افغانستان با حضور رایزن اقتصادی ایران در افغانستان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " چگونه از برند خود دفاع کنیم" 1396/6/1

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " چگونه از برند خود دفاع کنیم" با حضور جمعی  از مدیران ارشد، فروش و تبلیغات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "آشنایی با مسائل حقوقی قراردادهای تجاری " 1396/5/30

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " آشنایی با مسائل حقوقی قراردادهای تجاری"  با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.