• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری دومین نشست هیات رئیسه کمیسون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق بازرگانی البرز 1394/10/12

دومین نشست هیات رئیسه کمیسون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

برگزاری کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار 1394/8/23

اولین جلسه کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق البرز با حضور رییس اتاق و جمعی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.