• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری بیستمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/11/19

بیستمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/10/22

برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور رئیس هیئت اسکی استان و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری هجدهمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/10/5

هجدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری هفدهمین کمیسیون گردشگری استان البرز 1395/8/22

هفدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز 1395/6/23

پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز 1395/6/1

چهاردهمین نشست کمیسیون کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی البرز و شرکت سرمایه گذاری "سفر کارت ملی" کشور امضا شد 1395/5/14

برای اولین بار در کشور، تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز و شرکت سرمایه گذاری "سفر کارت ملی" کشور به منظور ارایه خدمات گردشگری داخلی و خارجی به صورت انفرادی و گروهی منعقد شد.

توسعه صنعت توریسم را ه را برای اقتصاد غیر نفتی هموار می کند 1395/1/18

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: توسعه صنعت گردشگری  با توجه به جاذبه های فراوان می تواند بستر را برای رونق اقتصاد غیر نفتی هموار کند.

کارآفرینان البرز برای رونق صنعت گردشگری آماده سرمایه گذاری هستند 1394/11/17

رئیس کمیسییون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: در صورت همیاری و همکاری مسوولان اجرایی برای فراهم شدن زیر ساختهای توسعه صنعت گردشگری، کارآفرینان البرز برای سرمایه گذاری های کلان در این مسیر آمادگی دارند.

دست اندرکاران گردشگری آموزش می بینند 1394/8/30

رییس اتاق بازرگانی البرز برای آموزش دست اندرکاران گردشگری اعلام آمادگی کرد.