• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

استفاده از ظرفیت های گردشگری در تحقق برنامه های تولید و اشتغال 1396/2/2

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در شرایط اقتصادی کشور و با تاکید به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (تولید و اشتغال) و اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری نقش بسزایی در تحقق این شعار  دارد.

برگزاری بیست و یکمین نشست کمیسیون گردشگری 1396/1/19

بیست و یکمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری بیستمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/11/19

بیستمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/10/22

برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور رئیس هیئت اسکی استان و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری هجدهمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/10/5

هجدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری هفدهمین کمیسیون گردشگری استان البرز 1395/8/22

هفدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز 1395/6/23

پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز 1395/6/1

چهاردهمین نشست کمیسیون کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی البرز و شرکت سرمایه گذاری "سفر کارت ملی" کشور امضا شد 1395/5/14

برای اولین بار در کشور، تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز و شرکت سرمایه گذاری "سفر کارت ملی" کشور به منظور ارایه خدمات گردشگری داخلی و خارجی به صورت انفرادی و گروهی منعقد شد.

توسعه صنعت توریسم را ه را برای اقتصاد غیر نفتی هموار می کند 1395/1/18

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: توسعه صنعت گردشگری  با توجه به جاذبه های فراوان می تواند بستر را برای رونق اقتصاد غیر نفتی هموار کند.