• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری بیست و سومین کمیسیون گردشگری استان البرز 1396/5/16

بیست و سومین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور "میترا عظیمی" کارآفرین حوزه صنایع دستی و  اعضای کمیسیون تشکیل شد

برگزاری بیست و دومین نشست کمیسیون گردشگری 1396/4/13

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز در بیست و دومین نشست  این کمیسیون از صاحبان سرمایه دعوت کرد برای توسعه صنعت گردشگری در این استان سرمایه گذاری کنند.

استفاده از ظرفیت های گردشگری در تحقق برنامه های تولید و اشتغال 1396/2/2

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در شرایط اقتصادی کشور و با تاکید به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (تولید و اشتغال) و اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری نقش بسزایی در تحقق این شعار  دارد.

برگزاری بیست و یکمین نشست کمیسیون گردشگری 1396/1/19

بیست و یکمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری بیستمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/11/19

بیستمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/10/22

برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور رئیس هیئت اسکی استان و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری هجدهمین نشست کمیسیون گردشگری 1395/10/5

هجدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری هفدهمین کمیسیون گردشگری استان البرز 1395/8/22

هفدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز 1395/6/23

پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز 1395/6/1

چهاردهمین نشست کمیسیون کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور معاون گردشگری استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.