• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

 سمت: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: p.ghoncheh@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل در رشته مهندسی برق الکترونیک از  آمریکا

 

سوابق كاري:

عضو شورا ومدیر گروه برق جهاد سازندگی گنبد

رئیس اداره کل نصب مراکز شرکت مخابرات ایران

مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت طرح وتوسعه تلفن 

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران 

مدیر عامل خدمات هواپیمائی سفیران 

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت چیت ری 

مدیر گروه صنایع نساجی سازمان صنایع بنیاد مستضعفان

عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری فاطمیه  

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره ایران کرک 

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره ارتباطات کوه نور  

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران 

مدیر عامل وعضو هیآت مدیره شرکت سهامی عام ویتانا 

مدیر عامل وعضو هیات مدیره کامپیوتر البرز 

مدیر پروژه وقائم مقام مدیر عامل فاستونی آسیا 

مدیر گروه صنایع غذایی آی سودا

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره صنایع غذایی غنچه پرور

رییس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک

عضو هیئت مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران