• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: info@golnoosh.co.ir

سوابق کاری:

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گلنوش

عضو اولین دوره هیئت نمایندگان استان البرز

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران

از موسسين اولين هیئت امنای شهرک صنعتی سیمین دشت

موسس اولین واحد تولیدی در شهرک صنعتی سیمین دشت در سال 1356