• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت:عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: rafiei@ibond.ir

سوابق کاری:

دبیر اجرائی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز (1392 - بهمن 1393)

مدیرعامل شرکت پدیده آذران

نائب رئیس کمیسیون صنعت  اتاق بازرگانی البرز (1390 –  1392  )

نائب رئیس اول کمیسیون بازرگانی  اتاق بازرگانی البرز ( 1392 - تاکنون )

عضو اتاق مشترک ایران و چین 

عضو اتاق مشترك ايران و عراق

عضو انجمن اقتصاد دانان ايران

عضو انجمن كامپوزيت ايران

عضو سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران