• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس  پست الکترونیکی: info@kianbaspar.com

سوابق کاری:

 مدیر عامل شرکت کیان بسپار کاران

رئيس هيأت مديره شركت كاوش پخش ايرانيان

عضو هيأت مديره موسسه فرهنگي هنري روزگار هفت آوا

مديرعامل شركت كيان بسپار كاران

 عضو هیئت مدیره انجمن همگن پلاستیک استان البرز و عضو انجمن کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمیایران

 عضو هیئت مدیره و مدیر موسسه غیر انتفاعی صاحبان صنایع شهرک بهارستان

  مدیر نمونه هشتمین جشنواره صنعت پلاستیک و دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان درسال 93