• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: info@misaghco.com

سوابق کاری:

رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی سیمین دشت و رئیس انجمن صنایع همکن قطعات خودرو استان البرز

از بنیانگذاران صنعت اگزوز در کشور (موسس 4کارخانه تولید اگزوز در ایران) و طراح ماشین آلات صنعتی

عضو شورای گفتگو استان البرز و موسس دانشگاه علمی کاربردی قائم مقام فراهانی (شرکت قطعه سازان میثاق

مدیر نمونه در سالهای 1379 و 1381 -  کارآفرین برتر استان سال 1389و 1381 پیشکسوت صنعتی نمونه سال 1393)

از بنيانگذاران و موسس سازمان اقتصادي صنعتي بنياد شهيد انقلاب اسلامي