• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: alireza.mohit@gmail.com

سوابق کاری:

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت جلیس

مدیر تولید گروه تولیدی قدس(مبلیران)

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت جهان چیدمان

سابقه حضور در اتاق بازرگانی از سال 1385 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز

  نایب رئیس اولین دوره اتاق بازرگانی البرز

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان کشور

عضو هیئت امناء شهرک صنعتی پیام ماهدشت