• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: نایب رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: golrizbayat@yahoo.com

سوابق كاري:

32 سال سابقه فعاليت در زمينه توليد، تجارت و خدمات

مدیر عامل و رئيس هيأت مديره شرکت حمل و نقل بین المللی گلریز

مديرعامل و مالك كارخانه توليد و پخش پوشاك بيات از سال 1362 لغايت 1370

مديريت شركت جنرال تريدينگ بيتا بيات در كشور امارات متحده عربي

رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی گلریز پیام در چین

25 سال سابقه فعاليت در امور حمل و نقل و ترانزيت كشور

نائب رئيس انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل بين المللي استان تهران

عضو هيأت رئيسه اولين دوره كانون زنان بازرگان ايران تا شهريور 1393

عضو هيأت نمايندگان اولين دوره اتاق بازرگاني البرز

رئيس كميسيون حمل و نقل ترانزيت و امور گمركي اولین دوره اتاق بازرگاني البرز