• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز
 آدرس پست الکترونيکي: info@marsosbeton.com

سوابق كاري:

عضو گروه نصب و راه اندازی بی سیم تانک ذوالفقار com80

مؤسس ومدیر عامل شرکت مرصوص بتن پردیس

مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت کشت وصنعت قارچ سپیدار

سه دوره متوالی حضور در هیأت مدیره انجمن تولید کننده بتن آماده استان البرز

عضو هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان بتن نگین البرز

تولید کننده بتن آماده وقطعات پیش ساخته بتنی

عضو انجمن بتن ایران