• 02633420186الی90
 • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

هیات رئیسه

حسین طوسی

سمت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: Fanplast@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سوابق كاري:

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت فن پلاست توس

عضو شورای سیاست گذاری مجمع فعالان توسعه اقتصادی 

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پروفیلNEW PVC ایران

رئیس شورای بازرگانان ایران و تونس و عضو هیأت نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش اقتصادی اتاق ایران

رحیم بنامولایی

» سمت:نائب رئیس اول اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و کشاورزی البرز
» آدرس وب سايت: WWW.alborzccim.ir
» آدرس پست الکترونيکي:p.ghoncheh@yahoo.com
سوابق كاري:

 • عضو شورا و مدیر گروه برق جهاد سازندگی
 • رئیس اداره کل نصب مرکز شرکت مخابرات ایران
 • مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران
 • مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت طرح وتوسعه تلفن 
 • مدیر عامل وعضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران 
 • مدیر عامل خدمات هواپیمائی سفیران 
 • مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت چیت ری 
 • مدیر گروه سازان صنایع بنیاد مستضعفان سازمان صنایع ومعادن بنیاد 
 • عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری فاطمیه  
 • مدیر عامل وعضو هیأت مدیره ایران کرک 
 • مدیر عامل وعضو هیأت مدیره ارتباطات کوه نور  
 • دبیرکل اتاق بازرگانی ایران 
 • مدیر عامل وعضو هیآت مدیره شرکت سهامی عام ویتانا 
 • مدیر عامل وعضو هیآت مدیره کامپیوتر البرز 
 • مدیر پروژه وقائم مقام مدیر عامل فاستونی آسیا 
 • مدیرعامل شرکتهای تولیدی شانجان

 

 

علیرضا محیط

» سمت:نائب رئیس دوم  اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و کشاورزی البرز
» آدرس وب سايت: WWW.alborzccim.ir
» آدرس پست الکترونيکي:
سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق كاري:

 • مدیر تولیدی قدس(مبل ایران)
 • مدیر عامل شرکت جلیس
 • مدیر عامل ورئیس هیأت مدیره شرکت جهان چیدمان
 • رئیس اتحادیه تولید کنندگان وصادر کنندگان مبلمان ایران
 • عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

 

محمد باقر رضوی تقوی

» سمت:عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  و کشاورزی البرز
» آدرس وب سايت: WWW.alborzccim.ir
» آدرس پست الکترونيکي:

 

سوابق کاری:

 • مدیر تولید سازمان انتقال خون
 • رئیس هیأت مدیره مرکز تحقیقات شیر وفراورده های آن
 • مدیر عامل شرکت صنایع برتر آتی                  
 •  رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی سپهر

جعفر سلیمانی

» سمت:عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و کشاورزی البرز
» آدرس وب سايت: WWW.alborzccim.ir
» آدرس پست الکترونيکي:


سوابق كاري:

 •  عضو گروه نصب و راه اندازی بی سیم تانک ذوالفقار com80
 • مؤسس ومدیر عامل شرکت مرصوص بتن پردیس
 • مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت کشت وصنعت قارچ سپیدار
 • سه دوره متوالی حضور در هیأت مدیره انجمن تولید کننده بتن آماده استان البرز
 • عضو هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان بتن نگین البرز
 • مدیر تولید بازرگانی شرکت ویما بلوک
 • پیمانکار ونماینده رسمی شرکت فاما بتن
 • چهره ماندگار صنعت و تجارت در سال 89
 • تولید کننده بتن آماده وقطعات پیش ساخته بتنی
 • عضو انجمن بتن ایران

سمت

سوابق كاري:

عضو شورا ومدیر گروه برق جهاد سازندگی گنبد

رئیس اداره کل نصب مراکز شرکت مخابرات ایران

مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت طرح وتوسعه تلفن

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران

مدیر عامل

سمت

سوابق كاري:

عضو شورا ومدیر گروه برق جهاد سازندگی گنبد

رئیس اداره کل نصب مراکز شرکت مخابرات ایران

مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت طرح وتوسعه تلفن

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران

مدیر عامل

سمت

سوابق كاري:

عضو شورا ومدیر گروه برق جهاد سازندگی گنبد

رئیس اداره کل نصب مراکز شرکت مخابرات ایران

مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت طرح وتوسعه تلفن

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران

مدیر عامل

سمت

سوابق كاري:

عضو شورا ومدیر گروه برق جهاد سازندگی گنبد

رئیس اداره کل نصب مراکز شرکت مخابرات ایران

مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت طرح وتوسعه تلفن

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران

مدیر عامل

سمتا

سوابق كاري:

عضو شورا ومدیر گروه برق جهاد سازندگی گنبد

رئیس اداره کل نصب مراکز شرکت مخابرات ایران

مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت طرح وتوسعه تلفن

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران

مدیر عامل