• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

راهنمای ثبت نام

ثبت نام در سایت اتاق البرز صرفا جهت اطلاع رسانی از تاریخ کلاسها ، سمینارهای آموزشی ، اعزام هیات های تجاری و تقویم نمایشگاهها از طریق پیامک می باشد.

اطلاعات کاربری
اطلاعات سازمانی