کمسیون کشاورزی

“شرکت بین المللی توسعه تامین” نیاز صنعت به مواد اولیه را برطرف می کند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز از برنامه ریزی برای تامین مواد اولیه صنایع استان از طریق “شرکت بین المللی توسعه تامین” خبر داد. بهرو…

برگزاری انتخابات نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق البرز

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق البرز در دوره سوم با حضور روسای اتاق بازرگانی و اتحادیه میوه و تره بار استان البرز برگزار گردید. به…
فهرست