کمسیون کشاورزی

برگزاری انتخابات نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق البرز

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق البرز در دوره سوم با حضور روسای اتاق بازرگانی و اتحادیه میوه و تره بار استان البرز برگزار گردید. به…
فهرست