کمیسون بازرگانی

انجمن های تخصصی مدیران گمرک را برای رفع مشکلات گمرکی‌یاری دهند

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ارائه نظرات کارشناسی  بخش خصوصی به مدیران گمرکات را گامی مهم در رفع موانع و چالش های موجود در ارائه…

برگزاری پنجمین نشست کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی البرز

پنجمین نشست کمیسیون بازرگانی (توسعه صادرات، مدیریت واردات، حمل و نقل و امور گمرکی) اتاق بازرگانی البرز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، حمل و نقل کالا…
فهرست