کمیسیون حمایت قضایی و رونق تولید

برگزاری دومین کمیسیون رفع موانع تولید، اشتغال و حمایت قضائی اتاق بازرگانی البرز

دومین کمیسیون  رفع موانع تولید ، اشتغال و حمایت قضائی با حضور رئیس اتاق بازرگانی البرز و اکثریت اعضا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این…
فهرست