کمیسیون علوم و تحقیقات

برگزاری انتخابات نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دارو سلامت اتاق بازرگانی البرز

انتخابات نائب رئیس کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت  با حضور رئیس اتاق اتاق بازرگانی  و اعضای این کمیسیون تشکیل شد به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست…
فهرست