کمیسیون سرمایه گذاری

نهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری ( پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد

  دیدار نوروزی با اعضای محترم کمیسیون سرمایه گذاری ( پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز در سال جدید برگزارشد. بررسی همیاری و مشارکت در اپلیکیشن هسام…

برگزاری ششمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی البرز

ششمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری ( پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز  با حضور اکثریت اعضا تشکیل  شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،  هم اندیشی…
فهرست