نقش برنامه ریزی منطقه¬ای در توسعه پایدار

 

منابع

حمیدی، مسعود، (۱۳۹۲)؛ برنامه ریزی شهری و منطقه ای رهیافت توسعه پایدار، همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار.

کلانتری، خلیل، عبداله­زاده، غلامحسین (۱۳۹۱)؛ برنامه­ریزی فضایی و آمایش سرزمین، تهران، فرهنگ صبا.

مرصوصی نفیسه، بهرامی پاوه رحمت اله، توسعه پایدار شهری، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹٫

موسوی میرطاهر، (۱۳۸۶)، مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال ششم ،شماره ۲۸ ،ص ۳۲٫

احمدی فرهاد، معماری پایداری، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری، مجله آبادی، ۱۳۸۲٫

حسین زاده دلیر کریم، برنامه ریزی ناحیه ای، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت) تهران، ۱۳۸۰٫

.http//sari gelin.ir                    رضا، ۱۳۸۷،

Macmillan1996 ، Jack: Urban Land Economics ،Harvey

Brenner, N. (2004) New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford University Press: Oxford.

CEC (1997). Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of certain public and private projects on the environment. Official Journal, L73/5. 3 March. Brussels: Commission of the European Communities.

Pennington, M. (2002) Liberating the Land: The case for Private Land- Use planning, Institute of economic Affairs: London.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست