نمایشگاه بین المللی ساختمان، سازه، طراحی داخلی مراکز گردشگری مالدیو

نمایشگاه بین المللی ساختمان، سازه، طراحی داخلی و ملزومات مراکز گردشگری موسوم به Buildex Maldives 2019