صفحه اصلی شورای گفتگو

فرم درخواست

فرم درخواست طرح سوال در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات طرح در شورای گفتگو

فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی عملکرد شورای گفتگو

فرم درخواست شرکت در جلسه

فرم درخواست شرکت در جلسه شورای گفتگو

درباره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

[us_testimonial author=”دبیرخانه شورای گفتگو” company=””]شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز با استناد به ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۶/۱۱/۹۰، با تلاش و پیگیری اتاق بازرگانی و تدبیر و همت استانداران محترم وقت و همکاری سازنده نمایندگان محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نمایندگان بخش خصوصی از تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ با حضور اعضاء قانونی و مشخص شده، در محل دبیرخانه شورای گفتگو مستقر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز تشکیل گردید. [/us_testimonial]
[us_testimonial author=”دبیرخانه شورای گفتگو” company=””]توضیح اینکه حسب تشخیص اعضاء محترم و با توجه به ارتباط بسیاری از مطالب و موارد مطروحه و به منظور استفاده از نظرات ارزشمند و دیدگاههای کارشناسی، روسای محترم سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز بعنوان اعضاء اصلی شورای گفتگوی استان انتخاب گردیده و در جلسات شورا و کارگروههای تخصصی آن همکاری قابل توجهی با دبیرخانه شورا داشته اند.[/us_testimonial]
فهرست