info@alborzccim.ir کرج-بلوار ارم - نبش خ 100 غربی - ساختمان آناهیتا

نمایشگاه توانمندی های البرز بستر ساز توسعه صادرات است

کد خبر: 6977
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1398 - 09:19
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه توانمندی های تولیدی، صنعتی و خدماتی اتاق بازرگانی البرز به عنوان بستر سازی مناسب در معرفی محصولات این خطه و زمینه ساز توسعه صادرات نام برد. به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت:  این نمایشگاه بهترین معرف محصولات تولیدی و امکانات و توانائی های البرز به  تجار داخلی و خارجی است، ضمن آنکه در ایجاد رقابت سالم و افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات نیز موثر است. وی با اشاره به تاثیر بازدید های تجار خارجی  از نمایشگاه توانمندیهای البرز  در توسعه صادرات گفت: البته تجار داخلی و خارجی ممکن است از طرق مختلف نسبت به توانائی های تولیدی و صنعتی استان آشنا شوند، اماضرب المثل قدیمی که می گوید شنیدن کی بود مانند دیدن بیانگر اثرات برپائی این نمایشگاه در توسعه تجارت و رونق تولیداست. وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران خارجی که از لحاظ زمانی برای آشنائی و آگاهی از انواع محصولات استان البرز با محدودیت مواجه هستند، در بازدید از نمایشگاه و با یک نگاه می توانند با دستاوردهای تولیدی و صنعتی  استان آشنا شوند. استان البرز با سه هزارو پانصد واحد تولیدی و صنعتی یکی از استان های مهم صنعتی کشور است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه توانمندی های تولیدی، صنعتی و خدماتی اتاق بازرگانی البرز به عنوان بستر سازی مناسب در معرفی محصولات این خطه و زمینه ساز توسعه صادرات نام برد. به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت:  این نمایشگاه بهترین معرف محصولات تولیدی و امکانات و توانائی های البرز به  تجار داخلی و خارجی است، ضمن آنکه در ایجاد رقابت سالم و افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات نیز موثر است. وی با اشاره به تاثیر بازدید های تجار خارجی  از نمایشگاه توانمندیهای البرز  در توسعه صادرات گفت: البته تجار داخلی و خارجی ممکن است از طرق مختلف نسبت به توانائی های تولیدی و صنعتی استان آشنا شوند، اماضرب المثل قدیمی که می گوید شنیدن کی بود مانند دیدن بیانگر اثرات برپائی این نمایشگاه در توسعه تجارت و رونق تولیداست. وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران خارجی که از لحاظ زمانی برای آشنائی و آگاهی از انواع محصولات استان البرز با محدودیت مواجه هستند، در بازدید از نمایشگاه و با یک نگاه می توانند با دستاوردهای تولیدی و صنعتی  استان آشنا شوند. استان البرز با سه هزارو پانصد واحد تولیدی و صنعتی یکی از استان های مهم صنعتی کشور است.
مطالب مرتبط

پاسخ دهید