کمیسیون صنعت

نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن با حضور اعضای این کمیسیون و روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن استان البرز برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این جلسه روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن استان ضمن تهیه گزارش از تعداد واحدهای خسارت دیده، میزان زیان های وارده…

برگزاری چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز

چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن  اتاق بازرگانی البرز با حضور  اکثریت اعضا  برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این کمیسیون استراتژی ها  و برنامه ها…

برگزاری انتخابات نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست پس از معرفی کاندیداها و ارائه سوابق رای گیری انجام و آقای ” رضا طباطبائیان” به عنوان نایب رییس کمیسیون…
فهرست