کمیسیون گردشگری

دیدار رییس اتاق بازرگانی البرز با مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

اولین نشست «بنامولایی» رییس اتاق بازرگانی البرز  و «شادی حاضری» رییس کمیسیون گردشگری اتاق البرز با «محمدی» مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. محمدي در راستاي…

برگزاری هفتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز

هفتمین نشست کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،  معرفی و درخواست خرید خدمات گردشگری  درون استانی دستگاه های…

هجدهمین نشست تخصصی بسته بندی و تجاری سازی صنایع دستی در استان البرز برگزار شد

هجدهمین نشست  تخصصی بسته بندی و تجاری سازی صنایع دستی با حضور مدیر کل میراث فرهنگی  و رئیس اتاق بازرگانی البرز و جمعی از هنر مندان و  همکاری کمیسیون گردشگری…
فهرست